Jurnal KEDATANGAN ISLAM KE NUSANTARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP BUDAYA ILMU

Artikel Jurnal

KEDATANGAN ISLAM KE NUSANTARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP BUDAYA ILMU
Download Jurnal Disini
Islam bukan sahaja sebagai penggerak bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penzamanan dan pembentukan budaya sesebuah masyarakat. Tulisan ini akan menyelets riwayat kedatangan Islam ke Nusantara dan pengaruhnya terhadap budaya Melayu yang terutamanya dari aspekbuaday keilmuan.

Download Jurnal Disini

Tags: